Domovská stránka        |      O mně       |       Kontakt

Lokální SEO

GPS, online mapy a "blízko mě"

Aktualizováno 28. 10. 2021 | Martin Beneš |  Image result for linkedin icon

Lokální SEO je taková optimalizace, která cílí na uživatelské dotazy s geolokačním rozšířením, např. “večerka praha” nebo dotazy obsahující sousloví “blízko mě”. Lokální cílení je také důležité zejména pro online mapy, kde se výsledky zobrazují nejen v závislosti na GPS, ale také právě na lokalitě v dotazu.

Proč je lokální SEO důležité

Zejména s nástupem chytrých telefonů, GPS a online map se objevilo zcela nové uživatelské chování - rychlejší a nedočkavější. Uživatelé mohou vyhledat jakékoliv informace téměř okamžitě a odpověď chtějí zpravidla v rámci vteřin. Změnilo se také, kde uživatelé dotazy vyhledávají a u mobilních zařízeních není překvapením, že je to často v terénu. 

A právě v takových situacích, kdy vyhledávání mimo domov může okamžitě změnit chování uživatele, je lokální cílení zejména pro sektor služeb velmi důležitá oblast. Například uživatel hledající restauraci v Plzeňském kraji se s velkou pravděpodobností bude řídit seznamem, který dostane po zadání “restaurace plzeň”.

Vedle toho, že většina uživatelů dnes používá mobilní zařízení, je lokální SEO také důležité z pohledu tzv. SERP Real Estate (celkový prostor na stránce výsledků vyhledávání, který patří jednomu subjektu). 

Jako první se většinou zobrazují placené výsledky následované boxem s vybranými odkazy katalogů a lokálních webů. Další jsou lokální výsledky s mapou a seznamem restaurací. Pod nimi často až od poloviny SERPu jsou poté vlastní organické výsledky zpravidla ještě půlené obrázky z vyhledávače Google Image.

Je tedy vidět, že pokud se daný web nebude zobrazovat v lokální sekci SERPu, organické výsledky proklik kampaně pravděpodobně nezajistí.

Optimalizace stránek pro lokální dotazy

Aby se stránky mohly ve vyhledávači zobrazovat na prvních příčkách na lokální dotazy, je potřeba mít dobře připravený web, nejen obsahově, ale také odkazově a technicky. Mezi základní prvky, které lze optimalizovat přímo v administraci stránek, jsou především:

  • Vyplněné kontaktní údaje a vložená interaktivní mapa (např.Google Maps) na stránce kontaktů
  • Uvedená lokalita v metadatech stránek a ALT textech obrázků
  • Kontextuální prolinkování daných stránek skrze lokální anchor texty
  • Rychlé načítání webu pro mobilní SEO
  • Vyplňené Schema.org a strukturovaná data

Bez výše uvedených náležitostí bude daný web těžko soutěžit s konkurencí. Je však potřeba dodat, že tento seznam je pouze nutnou a nikoli dostačující podmínkou pro silný SEO výkon. Níže jsou uvedeny další kroky, které je vhodné zahrnout do checklistu.

Registrace do Google My Business

Vzhledem k tomu, že Google je (zatím stále) vyhledávač s největším tržním zastoupením ve většině zemí, je vhodné se zaměřit v první řadě na registraci stránek v Google My Business databázi.

Zde je vhodné vyplnit co nejvíce kolonek, zejména aktuální kontaktní údaje (jméno, telefon, adresa a otevírací hodiny), popisek obsahující relevantní klíčová slova, uživatelské hodnocení, štítky a správně vyplněné kategorie relevantní k danému webu. Dále je také potřeba aktivně reagovat na hodnocení uživatelů, a to nejen na záporné, ale také na pochvalné komentáře.

Vedle Google My Business jako základního katalogu je také potřeba identifikovat další relevantní oborové stránky, do kterých je možné se zaregistrovat, jako například Booking nebo TripAdvisor v případě ubytování a pohostinství. Pro identifikaci dalších katalogů a oborových webů je vhodné udělat si vlastní analýzu, případně zapátrat, kde je všude zalistovaná konkurence.

Lokální linkbuilding

Časově nejnáročnější a pravděpodobně nejefektivnější částí lokální optimalizace je linkbuilding z tematicky a regionálně příbuzných stránek. Pro co nejlepší výsledky musí být splněny obě podmínky.

Tematičnost - Kvalitní odkaz vede zpravidla vždy z tematicky příbuzných webů. Zlaté pravidlo praví, že pokud čtenář v obsahu odkaz očekává a rozšiřující informace jsou pro něj užitečné, je odkaz na správném místě. 

Region - Zejména pro lokální cílení jsou odkazy z regionálních webů klíčové. Například pro zmíněnou restauraci v Plzni bude mít odkaz z portálu Plzen.cz nebo VisitPlzen.eu daleko větší hodnotu, než například z globálních katalogů.

Vedle registrace do lokálních katalogů a odkazů z regionálních webů je také vhodné v rámci SEO auditu zkontrolovat prolinkování stránek se sociálními sítěmi, zejména Facebookem, případně Instagramem, kde budou také uvedeny kontaktní údaje. Ačkoli odkazy ze sociálních sítí zpravidla  nepřenášejí žádnou SEO hodnotu, jejich prezence je důležitá především pro kontext a kredibilitu. Také interakce s lokálními akcemi a relevantními skupinami na sociálních sítích je další ze signálů, které mohou ovlivnit pozice ve vyhledávání. 

Pro koho není lokální cílení vhodné

Cílení na geolokační klíčová slova nemusí být vhodná strategie pro každý web. V zásadě existují dva případy, kdy se lokální SEO nedoporučuje. 

Prvním je globální prezence společnosti bez regionálních poboček a kamenných obchodů. Zpravidla se jedná o e-commerce obchody, které dodávají své služby bez ohledu na lokalitu zákazníka. V takovém případě je vhodné se zaměřit na mezinárodní SEO

Druhým případem je ochrana soukromí, kterou by sdílení kontaktních údajů mohlo vážně ohrozit. Může se jednat např. o soukromé online prodejce nebo společnosti veřejně známých činitelů.


Další články o SEO

Ozvěte se

Máte-li nějaké zapeklité otázky ohledně SEO, na které nemůžete najít odpověď, rád vám pomůžu dobrat se vhodného řešení. Můžete napsat na email martin@benes.me nebo se připojit na Linkedinu.

Martin Benes SEO - Benes.me

V současné době žiji druhým rokem v Berlíně a pracuji jako Lokální SEO Manager pro společnost Zalando. Předtím jsem byl zaměstnán dva roky na Maltě jako SEO Manager v zábavním sektoru. Svoji kariéru v oboru jsem započal v Praze jako SEO Specialista v renomované digitální agentuře. Momentálně také dokončuji svoji diplomou práci na téma Globální SEO strategie v kombinaci s PPC.

Email:

Follow:

martin@benes.me

LinkedIn Image result for linkedin icon