Domovská stránka        |      O mně       |       Kontakt

Mezinárodní SEO

Jeden projekt, více trhů

Aktualizováno 28. 10. 2021 | Martin Beneš |  Image result for linkedin icon

Mezinárodní SEO představuje cílení zpravidla jednoho webu nebo značky na několik trhů za použití správného technického nastavení, on-page optimalizace a podpory lokálních off-page aktivit. Rozdíl mezi globální, lokální a mezinárodní optimalizací spočívají zejména v cílení webu a rozsahu implementace.

Mezinárodní SEO - Jazykové a kulturní cílení na více zahraničních trhů v rámci jednoho webu.

Lokální SEO - Cílení na geolokační dotazy v rámci jednoho trhu (např. země, kraje nebo města) a na dotazy obsahující “blízko mě”.

Globální SEO - Plošná optimalizace webu jednotná pro všechny jazykové verze bez ohledu na cílový trh.

V případě globálního SEO se tedy optimalizace netýkají jedné konkrétní země, ale komplexních technických a on-page nastavení na webu jako celku.

Proč je mezinárodní SEO důležité

Řešit mezinárodní SEO je důležité nejen v případě plánované expanze na zahraniční trhy, ale také již spuštěného webu s několika jazykovými mutacemi, případně v rámci spolupráce mezi SEO a PPC. Bez správného technického nastavení, znalosti daného trhu a lokálního copywritingu je optimalizace pro dodatečné země velmi náročná. 

Nestačí tedy pouze zajistit překlad stránek a doufat, že se web např. v obecném německém jazyce zobrazí na prvních příčkách ve Švýcarsku, ale je potřeba dbát na následující nastavení.

Struktura domén a URL

V první řadě je potřeba se rozhodnout, na které doméně bude web vůbec spuštěn, případně zda dává smysl doménu změnit před expanzí do zahraničí. Níže jsou uvedeny čtyři základní řešení, které je možné zvolit.

1) Unikátní ccTLD pro jednotlivé trhy - zalando.de

Toto řešení je vhodné zejména v případě, kdy se jedná o projekt s mezinárodním potenciálem a zároveň je daná doména dostupná k registraci ve všech cílových lokalitách, jako např. u Zalando.

Častým důvodem pro jiné řešení je neplánování expanze na začátku projektu nebo zvolení příliš lokálního slova v doméně, jako například rohlik.cz. Poté nemá příliš smysl měnit doménu jako takovou, ani volit některou z dalších možností, ale zcela vytvořit nový projekt pro daný trh jako knuspr.de. 

Je také potřeba znát lokální preference, kdy bez tamní ccTLD (např. právě v Německu) je v některých zemích téměř nemožné vybudovat důvěru v projekt. 

2) Lokální subdomény na jedné doméně - es.wikipedia.org

Je-li původní název domény dostatečně globální a nemá-li smysl vytvářet projekt s novým brandingem, je vhodné využít toto řešení. Výhodou subdomény je oddělené měření v analytických nástrojích a kompletní možnost lokalizace z technického hlediska, neboť Google nahlíží na subdomény jako na jednotlivé weby. 

Další výhodou je možnost testování různých SEO strategií bez ohledu na riskování ztráty výkonu na hlavní doméně. Pro malé podniky není však tato varianta příliš vhodná, neboť je nutná komplexní implementace analytických nástrojů a správa celého ekosystému.

3) Samostatné adresáře pro jednotlivý trh - pokemon.com/cz/

Toto řešení je také vhodné při dostatečně globální doméně, které porozumí lidé v cílových zemích, nicméně adresáře neposkytují mnoho prostoru pro rozsáhlé testování a následné lokální změny v technickém nastavení. Jedná se však o nejjednodušší a nejdostupnější variantu, alespoň co se týče pořizovacích nákladů a správy webu. Síla odkazového profilu v tomto případě také zůstává zachována.

4) Pametry v rámci jedné domény - play.google.com/store/?hl=de

Vzhledem k tomu, že parametry jsou často canonizované kvůli duplicitám, toto řešení není příliš vhodné z hlediska SEO. Ani Google ve své dokumentaci nedoporučuje toto řešení pro multijazykové weby, přesto je to však např. právě Google Play, který parametry ve svých URL používá: ?hl=[lokalizační kód pro jazyk] a ?gl=[lokalizační kód pro zemi].

Hreflang

Hreflang tag je část HTML kódu vkládaný do hlavičky a sitemapy webu a slouží jako doporučení vyhledávači, na kterou jazyk a zemi se daná URL snaží cílit.

Je vhodné implementovat hreflang na všechny stránky na webu, což se však zpravidla neděje a mnoho webů se zaměřuje pouze na nejdůležitější obsah. Správně implementovaný hreflang by měl vypadat následovně:

Kanonikalizace

Kanonikalizace (canonical tags) je klíčová při řízení duplicit např. v rámci jednoho jazyku ve více zemích, kdy stránky mohou vypadat téměř totožně. Takovým příkladem může být například angličtina v UK, USA, NZ a IE, kde je potřeba použít hreflang a případně nasadit canonicals vedoucí na hlavní cílovou zemi. 

Mimo jazykového cílení je vhodné použít kanonikalizaci při potenciálních duplicitách filtrace u e-commerce katalogů, jako parametrů “barva” nebo “materiál”. Ačkoliv jsou filtrované stránky technicky odlišné URL, obsahově jsou téměř shodné a je potřeba tuto duplicitu ošetřit.

Obsah a lokální SEO

Jak již bylo zmíněno výše, nestačí jednoduše vytvořit novou jazykovou mutaci za pomoci Google Překladače, ale je důležité dbát na tamní kulturní náležitosti a připravit analýzu klíčových slov separátně pro daný trh.

Pro takové státy, kde se mluví unikátním jazykem, je samozřejmě situace jednodušší, nicméně takových případů není ve světovém kontextu mnoho. Při cílení na Mexiko, Německo, Velkou Británii, Kanadu nebo Brazílii je potřeba rozlišit mezi různými verzemi španělštiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny nebo portugalštiny v porovnání s ostatními státy.

Je proto vhodné danou jazykovou mutaci webu vždy konzultovat s lokální agenturou pro odhalení případných kontextuálních mezer.

V rámci daných jazykových mutací je také vhodné zahrnout lokální SEO a mj. vyplnit kontaktní údaje v Google My Business, budovat zpětné odkazy z lokálních magazínů, využít lokálního hostingu pro rychlejší načítání stránek nebo zalistovat web v regionálních katalozích.


Další články o SEO

Ozvěte se

Máte-li nějaké zapeklité otázky ohledně SEO, na které nemůžete najít odpověď, rád vám pomůžu dobrat se vhodného řešení. Můžete napsat na email martin@benes.me nebo se připojit na Linkedinu.

Martin Benes SEO - Benes.me

V současné době žiji druhým rokem v Berlíně a pracuji jako Lokální SEO Manager pro společnost Zalando. Předtím jsem byl zaměstnán dva roky na Maltě jako SEO Manager v zábavním sektoru. Svoji kariéru v oboru jsem započal v Praze jako SEO Specialista v renomované digitální agentuře. Momentálně také dokončuji svoji diplomou práci na téma Globální SEO strategie v kombinaci s PPC.

Email:

Follow:

martin@benes.me

LinkedIn Image result for linkedin icon