Domovská stránka        |      O mně       |       Kontakt

Off-page SEO

Odkazy jako palivo pro web

Aktualizováno 28. 10. 2021 | Martin Beneš |  Image result for linkedin icon

Off-page SEO, v doslovném překladu “mimo-stránku”, představuje takové aktivity, které není možné implementovat nebo nastavit v rámci webové administrace, některého z měřících nástrojů nebo úprav v kódu. Jedná se tedy o takové aktivity, na kterými nemáme přímou kontrolu.

Konkrétně se takové aktivity zabývají především získáváním zpětných odkazů z externích webů (linkbuilding), analýzou odkazového portfolia a odhadování potenciálu linkbuildingové kampaně.

Stejně tak jako v případě on-page SEO, tak i zde existuje stovky faktorů, které nejsou oficiálně dostupné jako ucelený seznam. Níže je uvedeno několik nejdůležitějších faktorů, které jsou všeobecně přijímány a optimalizovány v rámci off-page SEO aktivit.

Vybrané off-page SEO faktory

Anchor text

Základem každého kvalitního odkazu je relevantní anchor text, skrze který se uživatel proklikne na cílovou stránku. Anchor text by měl obsahovat takové klíčové slovo, na které se daná stránka snaží zobrazit vysoko ve vyhledávání. Je však třeba dbát na udržení přirozeného poměru mezi brandovanými a nebrandovanými klíčovými slovy, aby odkazový profil nepůsobil uměle.

Odkazy bez anchor textu “empty anchor” přirozeně patří do odkazového portfolia, nicméně by to neměla být většina jako v případě Nike.

Počet odkazujících domén

Celkový počet odkazujících domén je další z faktorů, které určují potenciál odkazového portfolia webu. Počet unikátních domén bude tak spolehlivější metrikou, než počet odkazů, nicméně klíčovým vodítkem je právě poměr mezi těmito dvěma metrikami. Čím blíže bude výsledný poměr jedné, tím pravděpodobněji se bude jednat o vyvážený odkazový profil.

TrustFlow vs. CitationFlow

Jak již bylo zmíněno výše, poměr mezi Trust Flow and Citation Flow je jedním ze způsobů, jak určit kvalitu zpětných odkazů vedoucí na jednotlivé stránky. Trust Flow udává kvalitu odkazů a Citation Flow udává jejich kvantitu. Princip je tedy podobný jako u předchozího poměru počtu odkazů a domén s tím rozdílem, že Trust Flow a Citation Flow jsou metriky vytvořené algoritmem z dílny Majestic, kdežto počty zpětných odkazů jsou výstupem z databáze.

Rozložení ccTLD odkazového profilu

Rozložení ccTLD, tedy koncovek domén, je další z indikátorů kvality zpětných odkazů zejména pro lokální SEO. Bude tedy vhodné se při výběru potenciálních linkbuildingových partnerů podívat, ze kterých zemí je na ně nejvíce odkazováno. Často se totiž stává, že na web odkazuje mnoho domén z nerelevantních zemí nebo dokonce se zcela jinou podobou písma. Takové odkazy pravděpodobně nemají za cíl rozšíření kontextu daného obsahu a pro uživatele budou tak zcela bezvýznamné.

Tematičnost zpětných odkazů

Jedním z nejdůležitějších faktorů je obsahová relevance odkazujících stránek. V rámci webu např. pro domácí mazlíčky bude proto vhodnější získat odkaz z podobně laděného, i když třeba menšího webu oproti velkému, který je ale zaměřen na zcela jiné téma, např. o automobilech.

Autorita domény

Autorita domény je koncept původně vytvořený společností Moz, která udává, jak je pravděpodobné, že se daná doména bude zobrazovat na předních příčkách ve vyhledávání. Zde je potřeba říci, že se opět jedná o metriku třetích stran a výsledek tak zcela závisí na algoritmu dané společnosti. Je proto vhodné brát autoritu domény především jen jako indikátor kvality.

Návštěvnost webu a trend v čase

Návštěvnost je důležitým faktorem při hledání vhodného webu v rámci off-page kampaní. Nejenže návštěvnost ukazuje popularitu stránek, ale také zvýší šance pro co nejvíce prokliků ze samotného odkazu. Je také vhodné sledovat trend návštěvnosti v čase, který může odhalit případné penalizace nebo klesající zájem o obsah. Naopak i malé weby s nízkou, ale rostoucí návštěvností, mohou indikovat, že v budoucnu budou moci konkurovat již zavedeným doménám. Je také vhodné se podívat na výsledky obou kanálů - SEO a PPC - pro případnou identifikaci klíčových slov, na která web cílí skrze placené kampaně.

Sociální signály

Sociální signály jsou také do jisté míry off-page faktorem, i když jsou zpravidla no-follow, a tedy si mezi sebou nepředávají žádnou SEO hodnotu. Jsou vhodné zejména pro budování brand awareness a obsazení prvních příček svými profily sociálních sítí.

Výzvy a překážky off-page kampaní

Oproti on-page aktivitám je off-page SEO náročnější nejen z pohledu koordinace, ale také zdrojů a vyhodnocování výkonu. 

Čas - Při linkbuildingu je potřeba věnovat mnoho času na komunikaci s potenciálními weby, analýze jejich odkazového portfolia, ale také psaní samotného článku a kontroly prezence klíčových slov a žádoucích anchor textů. 

Budget - Při nedostatku času se nabízí možnost spolupráce se specializovanými agenturami, které již disponují vybudovanou databází webů. Takové služby jsou ale velmi finančně náročné a je potřeba vynaložit zvýšenou pozornost na kontrolu kvality dodávaných výstupů.

Vyhodnocování - Vzhledem k tomu, že existuje mnoho známých a neznámých SEO faktorů, je téměř nemožné přisoudit změnu vyšší pozice nebo nárůst organické návštěvnosti jedné konkrétní optimalizaci. Často se totiž stává, že cílený zpětný odkaz nebyl to jediné, co se na dané stránce změnilo.

Jak je zřejmé z uvedených faktorů, SEO není exaktní obor s jediným správným přístupem. I přesto, že výkon kampaní nelze zcela přesně odhadnout dopředu, je vhodné linkbuilding zahrnout do své strategie jako jeden ze tří základních pilířů optimalizace pro vyhledávače.


Další články o SEO

Ozvěte se

Máte-li nějaké zapeklité otázky ohledně SEO, na které nemůžete najít odpověď, rád vám pomůžu dobrat se vhodného řešení. Můžete napsat na email martin@benes.me nebo se připojit na Linkedinu.

Martin Benes SEO - Benes.me

V současné době žiji druhým rokem v Berlíně a pracuji jako Lokální SEO Manager pro společnost Zalando. Předtím jsem byl zaměstnán dva roky na Maltě jako SEO Manager v zábavním sektoru. Svoji kariéru v oboru jsem započal v Praze jako SEO Specialista v renomované digitální agentuře. Momentálně také dokončuji svoji diplomou práci na téma Globální SEO strategie v kombinaci s PPC.

Email:

Follow:

martin@benes.me

LinkedIn Image result for linkedin icon