Domovská stránka        |      O mně       |       Kontakt

On-page SEO

Základní pilíř optimalizace pro vyhledávače

Aktualizováno 28. 10. 2021 | Martin Beneš |  Image result for linkedin icon

On-page SEO je jeden ze tří základních pilířů optimalizace pro vyhledávače. Další dva jsou off-page SEO (linkbuilding či získávání zpětných odkazů) a technické SEO (zejména kontrola indexace a procházení webu). On-page optimalizace je přímo spojená s konkrétní URL, jejíž nastavení lze upravit v administraci webu bez zásahu třetích stran, jako jsou vyhledávací roboti nebo blogy poskytující zpětné odkazy. 

Je velmi pravdpodobné, že aktuálně existují stovky on-page faktorů, jejichž seznam není veřejně přístupný, a lze se tedy o jejich vlivu na SEO pouze domnívat na základě testů a historických dat. Je také pravděpodobné, že tyto faktory jsou již determinovány pomocí umělé inteligence a nejsou tedy přesně známy ani konkrétnímu zaměstnanci Googlu.

Nejdůležitější on-page SEO faktory

Ačkoliv většina faktorů není jednoznačně identifikovatelná, existují takové, které jsou SEO komunitou obecně přijímány a jsou součástí zavedených postupů (best practices). Mezi nejdůležitější on-page faktory ovlivňující výsledky vyhledávání patří zejména:

Název stránky: Meta title

Meta title je pravděpodobně nejdůležitější on-page faktor z hlediska relevance a proklikovosti z výsledků vyhledávání. Title tag, nebo-li vlastní název stránky (nikoli nadpis, viz níže), se zobrazuje v horní liště prohlížeče a jako modrý text v SERPu.

Je vhodné vložit primární klíčové slovo na začátek názvu stránky, jehož rozsah by se měl pohybovat mezi 50 a 70 znaky, aby nedošlo k ořezu názvu.

Popisek stránky: Meta description

Meta description představuje popisek stránky, zobrazující se ve výsledcích vyhledávání (šedý text) pod názvem stránky (modrý text).

Ačkoliv popisek stránky nemá přímý vliv na SEO, je důležitým determinantem míry prokliku (CTR). Je tedy vhodné do popisku vložit např. výzvu k akci (CTA), aby se uživatelé častěji proklikávali na stránky webu. 

Nadpisy (H1 - H6)

Každá stránka by měla obsahovat alespoň jeden hlavní nadpis (H1), případně několik podnadpisů, vždy v hierarchickém řazení podobně jako v tištěné publikaci.

Nadpis je kontextuálně velmi důležitý, neboť pomáhá k rychlé orientaci na stránkách a značí, čeho se daný obsah týká. V závislosti na velikosti písma je vhodné zvolit nadpisy na jeden, maximálně dva řádky pro co nejlepší čitelnost článku.

Obsah stránky

Textový obsah stránky v HTML formátu je další z důležitých faktorů. Se stále se zlepšující AI by měl být článek zaměřený na užitečnost pro čtenáře, nikoli na uspokojení robota v podobě přeoptimalizovanosti a nepřirozeného poměru v počtu klíčových slov ke zbytku textu.

Hlavním cílem článku je udržet čtenáře aktivního na webu a zajistit co nejvyšší čas na stránce (tz. time-on-page metrika). Součástí článku by také měly být interní a externí odkazy na doplnění informací k danému tématu pro zvýšení relevantnosti obsahu.

Velikost obrázků a ALT text

Obrázky jsou dalším důležitým on-page SEO faktorem, nejen z pohledu obsahu a čitelnosti, ale také rychlosti načítání webu, který je zásadním faktorem pro mobilní zařízení. Optimalizace velikosti obrázků je tedy velmi důležitá a je vhodné se držet pod hranicí 100kb.

Stejně tak jako popisek stránky existují také popisky vložených obrázků. Jedná se o tzv. ALT text, který je důležitý nejen pro vyhledávač obrázků (např. Google Images), ale také pro neslyšící uživatele používající převod textu do hlasové podoby. Google jako vysoce inkluzivní společnost tuto možnost velmi oceňuje.

Podoba URL a odkazů

Samotná podoba odkazů je také důležitým on-page faktorem, zejména z pohledu uživatelské přívětivosti a poskytnutím kontextu před samotným kliknutím na odkaz. Je proto vhodné zajistit, aby bylo možné určit obsah stránky jen na základě podoby URL. Doporučuje se tedy vynechat číselné řady, nečitelné parametry nebo slova bez kontextu. Také pro mezinárodní SEO je důležité určit, zda URL bude obsahovat adresáře, subdomény nebo vlastní ccTLD.

Interní prolinkování a chybové stránky

Velmi důležité jsou na webu interní odkazy, které pomáhají s nalezitelností stránek a navigují robota po webu. Nejenže interní odkazy opět poskytují důležitý kontext a rozšiřují obsah o další informace, ale především pomáhají zjistit důležitost dané stránky. Taková stránka, na kterou je silně odkazováno v rámci webu (např. z hlavního menu), bude v očích vyhledávače důležitější než ostatní stránky. Také by se nemělo stát, že na webu budou stránky bez jediného interního odkazu (tvz. orphan pages).

Rychlost načítání webu

Rychlost webu je jedním z nejdůležitějších faktorů a silně na ní závisí výkon SEO na mobilních zařízeních. Je potřeba zajistit, aby uživatel ihned po kliknutí z Googlu mohl začít konzumovat obsah stránky. Je dokázáno, že pokud se obsah stránky do tří sekund nenačte, téměř polovina (40%) uživatelů automaticky opouští web,.

Responzivita a UX

Vedle rychlosti načítání je pro mobilní SEO také důležitá responzivita webu, případně jiné řešení pro pozitivní uživatelskou zkušenost (UX). Je vhodné si dát např. pozor na příliš malá tlačítka, dostatečně velké písmo a redukci rušivých elementů, které jsou na desktopu odpustitelné jako například pop-up okna nebo velké display reklamy.

Ačkoli je on-page SEO velmi důležité, zdaleka to není jediná oblast, která má vliv na výsledky vyhledávání. Jedině se správným technickým nastavením a vhodnou strategií získávání zpětných odkazů budou SEO aktivity efektivní jako celek.


Další články o SEO

Ozvěte se

Máte-li nějaké zapeklité otázky ohledně SEO, na které nemůžete najít odpověď, rád vám pomůžu dobrat se vhodného řešení. Můžete napsat na email martin@benes.me nebo se připojit na Linkedinu.

Martin Benes SEO - Benes.me

V současné době žiji druhým rokem v Berlíně a pracuji jako Lokální SEO Manager pro společnost Zalando. Předtím jsem byl zaměstnán dva roky na Maltě jako SEO Manager v zábavním sektoru. Svoji kariéru v oboru jsem započal v Praze jako SEO Specialista v renomované digitální agentuře. Momentálně také dokončuji svoji diplomou práci na téma Globální SEO strategie v kombinaci s PPC.

Email:

Follow:

martin@benes.me

LinkedIn Image result for linkedin icon