Domovská stránka        |      O mně       |       Kontakt

SEO audit

Výchozí roadmapa optimalizace pro vyhledávače

Aktualizováno 28. 10. 2021 | Martin Beneš |  Image result for linkedin icon

Pojmem SEO audit rozumíme souhrn on-page, technických a případně off-page doporučení vycházející z počátečního stavu webu a usilující o maximalizaci organické návštěvnosti z vyhledávání. Vedle analýzy klíčových slov je audit jedním ze základních výstupů v rámci iniciačních aktivit optimalizace pro vyhledávače.

Hlavním cílem auditu je nejen identifikace doporučení, ale především zajištění jejich implementace. Je proto potřeba prioritizovat jednotlivé aktivity na základě potenciálu SEO výkonu. Cílem je tedy chyby nejen odhalit, ale především eliminovat.

Níže se podíváme na jednotlivé části, které by v žádném auditu neměly chybět.

On-page SEO faktory

Jako první začneme on-page SEO, tedy takovými doporučeními, která lze implementovat přímo v administraci webu bez zásahu třetích stran.

Optimalizace metadat

Klasickým příkladem jsou metadata a jejich optimalizace. Jedná se především o duplicitní, chybějící nebo příliš dlouhé (resp. krátké) názvy (meta title), popisky (meta description) a nadpisy (H1 - H6) stránek. Do metadat také patří URL, které jsou však v případě SEO auditu zpravidla samostatnou kapitolou.

Podoba URL

Je potřeba dbát na to, aby URL měly srozumitelnou podobu, a aby uživatel dokázal odhadnout, jaký obsah bude po rozkliknutí následovat. Je také vhodné netvořit příliš dlouhé URL, ideálně do 100 znaků. Pokud však již stránky dosahují předních příček ve vyhledávání, doporučuje se podobu URL neměnit.

Chybové stránky 404

Odkazování na stránky vracející stavový kód 404 je jednou z nejčastějších chyb v rámci interního prolinkování webu. Nemělo by se stávat, že na webu bude odkaz vedoucí na neexistující stránku (kterých je mimochodem na každém webu nekonečně mnoho). Chybou tak není jejich existence, nýbrž jejich prezence v odkazovém řetězci.

Přesměrování 301

Velmi podobně k předchozímu bodu, také u 301 by se nemělo stávat, že bude na přesměrovanou stránku odkazováno. To může způsobit zbytečné prodlevy v načítání a odradit také crawlera v dalším procházení webu.

Velikost obrázků a ALT text

Velikost obrázků a ALT popisek je další ze základních on-page SEO faktorů, které jsou kontrolovány v rámci SEO auditu. Velikost jednotlivých obrázků by neměla přesahovat 100kb a každý obrázek by měl mít vyplněný smysluplný ALT popisek pro zobrazení se v Google Images.

Rychlost načítání

Rychlost načítání stránek je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje výkon webu ve vyhledávání. Také v rámci optimalizace pro mobilní zařízení je rychlost webu klíčovým SEO prvkem kvůli tzv. mobile-first indexování. Načítání stránek je možné měřit v nástroji PageSpeed Insights přímo od společnosi Google.

Duplicity a kanonikalizace

Z pohledu SEO je duplicitní obsah takový obsah, který cílí na shodné nebo velmi podobné uživatelské dotazy. Jako důsledek vzniká tzv. kanibalizace, kdy není pro crawlera jednoznačně čitelné, která stránka se má primárně zobrazit na dané klíčové slovo. Je proto vhodné buď

  • přesměrovat méně výkonnou stránku na tu primární (má-li nějakou návštěvnost a zpětné odkazy),
  • stránku odstranit (nemá-li žádnou návštěvnost ani zpětné odkazy)
  • a nebo kanonikalizovat a sloučit (obsahují-li obě dvě stránky užitečné informace).

Technické SEO

Druhou sekcí je technické SEO, kdy je zpravidla zapotřebí zásah do kódu, případně administrace v prostředí nástrojů třetích stran.

Procházení webu

Crawling je základním předpokladem pro indexaci stránek ve vyhledávači. Nemůže-li robot stránky najít nebo jsou-li stránky zablokované v souboru robots.txt, není možné stránky zařadit do indexu. Je proto potřeba se zamyslet a určit, které stránky mají být zobrazeny, a které nikoliv. Pro identifikaci překážek při procházení webu je také vhodné zkontrolovat tvz. log files (soubory protokolu), které přesně kopírují cestu procházejícího robota webem.

Indexace

Stejně tak, jako je procházení webu základním předpokladem pro indexaci, je indexace základním předpokladem pro zobrazení stránek v internetovém vyhledávači. Ne všechny stránky je však potřeba indexovat a takové případy se doporučuje vynechat ze souboru sitemap.xml, viz níže. Report indexace stránek je možné získat z nástroje Google Search Console, případně dalších externích SEO nástrojů.

Sitemap.xml

Sitemap.xml je soubor, který žije na vlastní URL adrese, zpravidla /sitemap.xml/, a pomáhá robotovi nalézt důležité stránky k indexování. Sitemap.xml by měla zobrazovat pouze takové stránky, které obsahují uživatelsky zajímavé stránky, čili zaheslované nebo URL typu nákupní košík se doporučuje ze sitemap.xml vynechat.

Robots.txt

Textový soubor robots.txt také žije na vlastní adrese domény, zpravidla /robots.txt/, a určuje, do kterých adresářů webu mají roboti (např. Googlebot nebo Ahrefsbot), přístup. Jedná se pouze o doporučení, nicméně většina robotů jej plně respektuje.

Off-page SEO faktory

Většinou je analýza odkazového portfolia samostatným dokumentem, nicméně někdy je také součástí komplexního auditu. V této sekci jsou analyzovány off-page SEO faktory jako počet zpětných odkazů a jednotlivých odkazujících domén, autorita domény, tematická relevance zpětných odkazů, Trust Flow a Citation Flow, ccTLD odkazujících domén, toxicita zpětných odkazů, rozvržení anchor textů, či detekce některých z blackhat technik, jako jsou např. PBN (Private Blog Networks).

Forma výstupu SEO auditu 

Výstupem je většinou wordovský nebo PDF dokument se seznamem jednotlivých SEO nedostatků, popisem doporučeného řešení a přehlednou prioritizací, na které chyby se zaměřit jako první.


Další články o SEO

Ozvěte se

Máte-li nějaké zapeklité otázky ohledně SEO, na které nemůžete najít odpověď, rád vám pomůžu dobrat se vhodného řešení. Můžete napsat na email martin@benes.me nebo se připojit na Linkedinu.

Martin Benes SEO - Benes.me

V současné době žiji druhým rokem v Berlíně a pracuji jako Lokální SEO Manager pro společnost Zalando. Předtím jsem byl zaměstnán dva roky na Maltě jako SEO Manager v zábavním sektoru. Svoji kariéru v oboru jsem započal v Praze jako SEO Specialista v renomované digitální agentuře. Momentálně také dokončuji svoji diplomou práci na téma Globální SEO strategie v kombinaci s PPC.

Email:

Follow:

martin@benes.me

LinkedIn Image result for linkedin icon