Domovská stránka        |      O mně       |       Kontakt

SEO dovednosti

Nejžádanější SEO dovednosti na základě 100 inzerátů

Aktualizováno 30. 11. 2021 | Martin Beneš |  Image result for linkedin icon

Je běžné, že SEO manažeři přicházejí z mnoha různých profesí, jako je například vývoj webových stránek, copywriting nebo další oblasti digitálního marketingu. Konkrétní SEO skill set není tak jednoznačně stanoven, a není tak zcela jasné, o které dovednosti mají společnosti skutečný zájem. Nahlédnutí do 100 inzerátů na pozici SEO manažera se tuto otázku pokusí zodpovědět.

Metodologie

Následující data se zakládají na inzerátech z pěti zemí, ze kterých pochází největší část návštěvnosti na známé SEO magazíny, jako např. Search Engine Journal nebo Search Engine Land. Takové země jsou USA (62 %), Indie (22 %) a Spojené království (9 %), Kanada (4 %) a Austrále (3 %).

Údaje o návštěvnosti z nástroje SimilarWeb.

Seznam pozic obsahuje náhodně vybrané inzeráty, kdy dané společnosti jsou zastoupeny pouze jednou a role je cílena jak z inhouse (63 %), tak agenturní (37 %) prostředí.

Také je potřeba zmínit, že obecné fráze jako „zkušenost se SEO auditem“, „znalost linkbuildingu“ nebo „expert na analýzu klíčových slov nebyly zahrnuty, neboť takové dovednosti jsou vyžadovány ve všech případech.

1. Zkušenosti s nástroji

SEO nástroje

Začněme tou nejjednodušší částí, tedy s jakými SEO nástroji by měli mít kandidáti zkušenosti. Přestože existuje nespočet nástrojů, většina zaměstnavatelů preferuje jen několik z nich. V 60 % popisů byl zmíněn konkrétní nástroj a mezi těmi nejžádanějšmií jsou Moz, SEMrush a Screaming Frog, jak je vidět v následujícím grafu.

Analytics a Search Console

Co se týče nástrojů webové analýzy, monitorování návštěvnosti a výkonu webu by mělo být běžným úkolem každého SEO experta. Konkrétně byla vyžadována zkušenost s některým analytickým nástrojem webové analýzy v 84 % případů. Napč. Google Analytics byl zmíněn 75x, Adobe Analytics 11x a WebTrends 6x.

Na základě zjištění se také hodí mít zkušenosti s konfigurací těchto nástrojů, jako například s aplikací Google Tag Manager, která byla zmíněna v 7 % případů.

Pokud jde o nástroje pro webmastery obecně, překvapivě jen asi polovina společností vyžadovala zkušenosti s Google Search Console (52 zmínek) nebo Bing Webmaster Tools (7 zmínek). I když tyto nástroje byly zahrnuty jen v tak relativně malém množství popisů, je to jedna z dovedností, která nesmí v SEO skill setu chybět.

2. PPC a zkušenosti se sociálními médii

Intuitivně by se zdálo, že další dovedností, kterou je potřeba disponovat, je placená reklama. Na základě dat tento závěr však nevyplývá. PPC nebo Google AdWords bylo zmíněno v méně než polovině (44 %) celého seznamu, přestože jde o velmi užitečnou dovednost v kontextu digitálního marketingu.

S daty získanými z testování PPC může být snazší a rychlejší předpovídat míru konverze a prokliku pro určitá klíčová slova a rozhodnout, zda by měla být zahrnuta do SEO strategie.

Kromě AdWords zmínilo několik zaměstnavatelů také zkušenosti se správou kampaní napříč Yahoo a Bing v závislosti na jejich cílovém trhu.

Co se týče marketingu na sociálních sítích, praxe v této oblasti byla vyžadována pouze v 21 případech. I přes nízká čísla je to však stále vysoce relevantní tuto dovednost zahrnout do celkového souboru dovedností.

3. Zkušenosti s kódováním a CMS

HTML a CSS

Kódování, alespoň na úrovni čtení, a znalost, kde v kódu hledat problémy, je vyžadována v 66 % případů. S těmito znalostmi je možné odhalit potenciální překážky v rámci indexování, crawlingu nebo renderování pro technické SEO.

Nejčastěji zmiňovanými tématy souvisejícími s kódem byly HTML s 63 zmínkami, dále CSS (38 zmínek) a JavaScript (26 zmínek).

JavaScript

Vědět, jak JavaScript funguje, je pro zaměstnavatele také velmi důležité. Znalost JS se také hodí při implementaci pre-rendering toolů nebo simulaci procházení JavaScriptu robotem.

Některé další několikrát zmiňované kódovací dovednosti byly např. PHP, Flash a .NET. Obecně řečeno, základní principy programování a znalost kódu na úrovni čtení je to, na čem záleží.

CMS

Zkušenosti s redakčními systémy uvádí více než čtvrtina (27) společností. Nejčastěji zmiňovaným CMS v seznamu byly WordPress, Magento, Drupal a Joomla.

I když je po ruce tým správců obsahu, je velmi užitečné vědět, jak nezávisle implementovat drobné úpravy v backendu webu, zejména pokud jde o metadata nebo řetězec přesměrování.

4. MS office a big data

Pracovní znalost nástrojů Microsoft Office je cennou dovedností pro každého v oblasti SEO, ať už jde o inhouse nebo agenturní zaměstnance. Celkem 43 % společností požadovalo zkušenost s některým nástrojem z ekosystému MS Office.

Nepřekvapivě byl většinou zmiňován Excel (40) spolu s funcí Vlookup, tvorbou kontingenční tabulky, IFs nebo datové modelování. Pouze jeden z popisů hovořil o Tabulkách Google jako nástroji pro zpracování dat, nicméně principy fungování jsou téměř totožné.

Dalšími zmíněnými nástroji byly PowerPoint (20) především pro klientské prezentace, Word (15) pro sestavování SEO auditů a dokonce MS Project nebo MS Publisher.

Analýza big dat hrají také důležitou roli v rámci náborových SEO otázek. Kromě databázových nástrojů včetně SQL (6 zmínek) nebo Tableau (3 zmínky) byla v 19 případech zmíněna znalost data miningu a statistické analýzy. Se stále rostoucí popularitou datové vědy je vysoce pravděpodobné, že tento trend se v dohledné době nezastaví. Také s narůstající automatizací v digitálním marketingu je znalost big dat velmi důležitá.

Celosvětový nárůst objemu vyhledávání pro „data science“ za posledních pět let

5. Vzdělání a zkušenosti z konkrétního oboru

Zajímavá zjištění přicházejí s formálním vzděláním. Téměř polovina firem (48 %) uvedla, že požaduje některou formu vysokoškolského vzdělání, zejména bakalářské (33), následováno blíže nespecifikovaným „vysokoškolským“ (19), magisterským (1) a MBA (1). Preferované vzdělávací obory zahrnují zejména marketing, business, statistiku nebo informatiku.

Pokud jde o dovednosti v oblasti řízení lidí, existuje také několik zajímavých závěrů. Pouze 20 % společností uvedlo předchozí zkušenosti s vedením týmu, což je vzhledem ke střední senioritě zkoumaných pozic poněkud neočekávané. Na druhou stranu je to příležitost pro ty, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost s vedením týmu, jak posílit svou kariéru.

Co se týče SEO zkušeností v rámci let, nejčastějším požadavkem byly alespoň 3 roky. Extrémy, jako je 7+ let nebo junior, jsou zahrnuty ve sloupci „Other“.

Kromě toho 43 % společnosti klade důraz na prokazatelné výsledky předchozích SEO kampaní. Proto je dobré mít předem připravená některá relevantní data ohledně úspěchu SEO aktivit. Pokud nejsou k dispozici žádné SEO projekty s pozitivními výsledky, je také relevantní zmínit tvz. learnings, tedy důvody proč kampaně nefungovaly, a co příště udělat jinak..

Jen hrstka společností také zmínila aktivní psaní článků a sdílení poznatků se SEO komunitou v rámci konferencí jako plus.

6. Další témata související se SEO

Pokud jde o typy podniků, nejčastěji byly požadovány zkušenosti s e-commerce projekty (23 %) a velkoformátové weby s miliony stránek (23 %).

Kromě cílení na lokální (13 %) a vícejazyčné trhy (11 %), společnosti také preferují zkušenosti s mobilním SEO (11 %) a A/B testování nových SEO strategií (8 %).

Závěr

Ačkoli každý SEO inzerát je unikátní, agregovaná data poskytují celkový vhled o tom, které SEO dovednosti společnosti skutečně zajímají. Na analýzy je možné se věnovat těm konkrétním SEO tématům, které většina firem skutečně zajímá a vynechat taková, která nejsou pro mnoho inzerátů relevantní.

Obecně platí, že ideální kandidát má alespoň bakalářský titul, umí kódovat a pracuje v SEO minimálně 3 roky. Kromě toho disponuje portfoliem úspěšných SEO kampaní a zkušenostmi s nástroji Google Analytics, Search Console a MOZ, případně SEMrush.


Další články o SEO

Ozvěte se

Máte-li nějaké zapeklité otázky ohledně SEO, na které nemůžete najít odpověď, rád vám pomůžu dobrat se vhodného řešení. Můžete napsat na email martin@benes.me nebo se připojit na Linkedinu.

Email:

Follow:

martin@benes.me

LinkedIn Image result for linkedin icon